Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de wandeltochten van St. Lytse Doarpen Rintocht:

 • Organisatie: St.Lytse Doarpen Rintocht. verder te noemen LDR.
 • Iedere deelnemer(-ster) wandelt de tochten op eigen risico.

 • De LDR aanvaardt op geen ekele wijze verantwoordelijkheid en/of (gedeeltelijke) aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstal voor, tijdens of na de wandeltochten of andere activiteiten van de stichting.

 • De wandeltochten gaan onder alle weersomstandigheden door, tenzij het openbaar vervoer (in het werkgebied van LDR) door ijzel of zware sneeuwval uitvalt. U kunt dan gevoeglijk aannemen dat ook een geplande LDR-tocht niet doorgaat. De beslissing over het niet doorgaan wordt genomen om 06.00 uur ’s ochtends op de dag van de tocht (zaterdagochtend dus) en dat wordt bekendgemaakt op de onze website, Facebook-pagina.

 • Het meelopen van honden is niet toegestaan omdat veel van onze tochten door natuurgebieden, over privé-terreinen en/of landbouwgebieden gaan. De eigenaren van deze gebieden dienen hiervoor toestemming te geven. Bestuur en vrijwilligers zien er op toe dat deze regel nageleefd wordt.

 • Om organisatorische redenen is het niet toegestaan om de tocht voor of na te lopen. De routepijlen worden na passage van de laatste wandelaar van de routes verwijderd. Er wordt regelmatig over privé-terreinen gelopen waarvoor uitsluitend op de dag van de tocht toestemming is verleend. Zonder pijlen zijn de routes overigens ook erg moeilijk te volgen ondanks de goede routebeschrijving.

 • Op de 40 kilometer tochten kan gestart worden vanaf 08.15 uur;
  Op de 25 kilometer tochten kan gestart worden vanaf 08.30 uur;
  Bij grote deelname worden de deelnemers in groepen ingedeeld. Op het wandelboekje worden deze tijden vermeld. Deelnemers die op dezelfde dag inschrijven krijgen een starttijd aansluitend aan de laatste groep.

 • Elke deelnemer/-ster dient zich te houden aan de aanwijzingen van de politie en de marsleiding.

 • Door het enkele feit van inschrijving als deelnemer aan een wandeltocht gaat de deelnemer akkoord met de gestelde voorwaarden.