Algemeen

Sinds 2006 Organiseren wij de Lytse Doarpen Rintocht.

De start en Finish was elk jaar uit een ander dorp. Eerst vanuit de gemeente Littenseradiel en vorig jaar door de herindeling vanuit de gemeente Waadhoeke. Onze doelstelling is om de kleine dorpen in de regio bekend te maken bij de wandelaar.

Wij hopen u als deelnemer te kunnen begroeten op
zaterdag 18 april 2020 in Ysbrechtum

Klik op deze link voor een kleine impressie van onze wandeltocht.

De enthousiaste wandelaars: Hendrik & Hennie en Rinse & Renske Miedema, Hendrik en Grytsje Abma